Hoppa till innehåll

Hur väljer vi våra ingredienser?

Produktsäkerhet är vår främsta prioritet. Våra rengörings- och hygienprodukter används varje dag av miljontals människor världen över. De litar på att vi ger dem produkter som är säkra för dem, deras familjer och miljön.

Våra ingrediensstandarder

Våra ingrediensstandarder avgörs av tre nyckelfaktorer: lagar och föreskrifter, våra egna interna säkerhetsbedömningar samt ändrade konsumentpreferenser.

Som minst garanterar vi att våra produkter rättar sig efter gällande lagar. På vissa platser sätter vi våra standarder högre än vad lagen kräver. I dessa fall förväntar vi oss att även våra leverantörer och partners möter dessa standarder. Likaså när vi tar över ett nytt märke eller företag jobbar vi hårt för att se till att de möter våra standarder så snart som möjligt.

Vi tillämpar samma standarder överallt i världen där våra produkter tillverkas, säljs och används. Vi går ständigt igenom och uppdaterar våra standarder så fort ny information finns tillgänglig.

Ta reda på mer i ’svar på dina frågor om ingredienser’..

Säkerhets- och miljöexpertis

Unilever har ett dedikerat Säkerhets- och miljögaranticenter (SEAC) med ca 200 anställda och inkluderar erkända vetenskapsmän som är ledande inom sina områden.

Det huvudsakliga syftet med SEAC är att utvärdera säkerhets- och miljöhållbarheten hos Unilevers produkter för att garantera att de är säkra för de som använder den, våra anställda och miljön.

Vi garanterar säkerhet med hjälp av vetenskaplig förträfflighet och samarbete

Förutom våra egna banbrytande vetenskapliga forskningar, arbetar vi i nära samarbete med ledande myndigheter världen över, såsom inspektörer, statliga vetenskapsmän och akademiska experter. Detta samarbete garanterar att vi alltid använder de allra senaste vetenskapliga framstegen i våra bedömningar av säkerhets- och miljöhållbarhet.

Våra bedömningar av säkerhet och hållbarhet

Våra SEAC-vetenskapsmän är med i alla steg från första stunden då en idé för en ny produkt föds, i tillverkningen och försäljningen och ända till stunden då den kastas i soporna för att guida våra team genom säkerhet och miljöhållbarhet.

Innan vi lanserar en produkt har våra SEAC-vetenskapsmän arbetet med teamen i Unilever för att utvärdera produktens säkerhet och dess inverkan på miljön.

Vi använder oss av internationellt erkända säkerhets- och hållbarhetsbedömningar som tar produktens teknik, dess ingredienser och hur den ska används med i beräkningen.

Att förstå faror, utsatthet och risk

Våra säkerhetsutvärderare tar två nyckelfaktorer i beaktande - fara och utsatthet - när de avgör risknivån för en ingrediens eller produkt.

Möjliga faror finns överallt omkring oss och ibland där vi minst anar det.

Ett exempel på detta är cyanid, som är en farlig kemikalie och som kan frigöras när vi äter äppelkärnor.

Vi vet att cyanid är farligt men de små mängder som frigörs och som vi utsätts för när vi av misstag äter några äppelkärnor innebär ingen risk.

Denna bedömning av exponeringsfara är särskilt relevant när vi väljer ingredienser och ser till att de används i rätt mängd för att vara både säkra och effektiva.

När vi bedömer exponering av en produkt tar vi i beaktande hur mycket av produkten som troligen kommer att användas åt gången och hur länge och ofta den används. Vi inkluderar även möjligheten att förutse oavsiktligt bruk av produkten, till exempel att använda duschtvål som schampo.

Genom att garantera att exponeringsnivåerna av en produkt ligger långt under nivåerna som kan orsaka skada kan vi vara säkra på att våra produkter är säkra för dem som använder dem, våra anställda och miljön.

Om ny information om en ingrediens blir tillgänglig utvärderar vi den. Om denna information ändrar vår tidigare riskbedömning, vidtar vi alltid åtgärder.

Vi lyssnar på dig

Då och då talar konsumenter som använder våra produkter om för oss att de önskar att vi tillverkade vissa produkter utan vissa ingredienser. Alla ingredienser i alla våra produkter är säkra, men om en lämplig alternativ ingrediens finns tillgänglig kommer vi alltid att överväga att ersätta den befintliga.

Om du har frågor om några av ingredienserna i någon av våra produkter är det bara att kontakta oss.

Tillbaka till sidans topp