Hoppa till innehåll

Aluminiumsalter

Aluminiumsalter har använts i mer än en halvt århundrade som en aktiv ingrediens i deodoranter för att kontrollera svett och tillhörande kroppsodörer. Traditionellt användande av aluminium för att bekämpa kroppsodörer dateras faktiskt flera hundra år tillbaka i tiden, i bl.a. Europa, Mexiko, Thailand och Asien. Idag hjälper aluminiumsalter miljontals människor världen runt att dofta och känna sig fräscha och njuta av bättre självförtroende.

A person using a deodorant

Antiperspiranta produkter som innehåller aluminiumsalter är effektiva, väl undersökta och säkra att använda regelbundet. Denna åsikt stöds av forskare för produktsäkerhet och ett antal cancerexperter, hälsomyndigheter och intresseorganisationer för hälsa.

Svar på dina frågor:

Vad är aluminiumsalter?

Aluminiumsalter kommer från aluminium, ett av jordens grundämnen. Aluminium förekommer naturligt i jord och vatten och finns in många livsmedel.

Varför används aluminiumsalter i antiperspiranta produkter?

Aluminiumsalter är en aktiv ingrediens i antiperspiranter - för att kontrollera svett och kroppsodörer. När en antiperspirant används löses saltet upp i svetten eller fukten i armhålan. Det upplösta ämnet bildar ett gel som skapar en tillfällig ’plugg’ i svettkörteln, vilket minskar mängden svett som når hudens yta. Aluminiumsalter är även naturliga antimikrobiella agenter. Det innebär att de kontrollerar bakterier i huden och minskar obehagliga odörer.

Vad är skillnaden mellan en antiperspirant och en deodorant?

Antiperspiranter fungerar på två sätt: genom att förhindra att svetten når hudens yta och genom att kontrollera bakterier som framkallar kroppsodörer. Deodoranter påverkar inte mängden svett, de förhindrar bara kroppsodörer.

Är aluminiumsalter ofarliga?

Antiperspiranter har använts i mer än ett halvt århundrade och är effektiva, nogrannt genomlysta och säkra att använda regelbundet. Säkerheten har största prioritet för Unilever och alla våra produkter är ordentligt utvärderade innan de släpps på marknaden. Vi följer nya forskningsrön och hjälper till att finansiera nya studier i syfte att samla ytterligare kunskap.

Ökar användandet av antiperspiranter risken för bröstcancer eller Alzheimers sjukdom?

Olika forskningsstudier har letat efter ett samband mellan aluminium i antiperspiranter och bröstcancer eller Alzheimers sjukdom. Cancerexperter, välgörenhetsorganisationer och hälsomyndigheter inklusive US Food and Drug Administration samt EU: s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet menar att det inte finns någon ökad risk att drabbas av bröstcancer eller Alzhimers i samband med ökad användadet av antiperspiranta produkter.

Om antiperspiranter blockerar svettkörtlarna, hindras kroppen då från att göra sig av med skadliga toxiner?

Nej, runt 95 % av toxinerna släpps ut från kroppen via levern och njurarna. Kroppen svettas för att kontrollera temperaturen, inte för att eliminera toxiner. De flesta av kroppens 2-5 miljoner svettkörtlar finns inte i armhålan och påverkas därför inte av antiperspiranter. Endast 1 % av kroppens svett produceras i armhålan. Det märks helt enkelt tydligare eftersom det inte avdunstar lika lätt som på övriga platser på kroppen.

Finns det några alternativ till antiperspiranta produkter med aluminiumsalter?

Konsumenterna kan välja att använda våra deodoranter för att kontrollera kroppsodör och känna sig fräsch. Dessa produkter skiljer sig från antiperspiranter i det att de hjälper till att kontrollera bakterierna som orsakar kroppsodör, men de innehåller inga aluminiumsalter som minskar mängden svett.

Hur vet jag vilka Unilever-produkter som innehåller aluminiumsalter?

Det vanligaste aluminiumsaltet vi använder är aluminiumklorid. Aluminiumsalterna som används i våra antiperspiranta produkter finns med på ingredienslistan på produktförpackningen.

"Det finns inga belägg för att användande av kosmetika och hudvårdsprodukter som innehåller aluminium ökar risken för bröstcancer eller alzheimers sjukdom, parkinsons sjukdom eller andra neurodegenerativa sjukdomar."

EU-kommissionens oberoende Vetenskapliga Kommitté för Konsumentsäkerhet (SCCS)

"Undersökningar har inte lyckats bekräfta att aluminium är en bidragande orsak till alzheimers. de flesta av dagens forskare fokuserar på andra forskningsområden och få experter är av åsikten att vardagskällor av aluminium utgör något hot.”

Alzheimers samfund, USA
Tillbaka till sidans topp