Hoppa till innehåll

Hanterar orenheter

Spårämnen, mindre mängd av orenheter, kan förekomma i en del produkter, antingen på grund av att de förekommer naturligt i råmaterialet eller på grund av att de uppstår under tillverkningsprocessen.

Unilever employees in a laboratory

Vi vill att våra kunder fullt ut kan lita på våra produkter. Vi har arbetat intensivt att se till att minimera mängden spårämnen i våra produkter. Vi har strikta kvalitetskontroller av råmaterialet och ingredienserna vi använder, liksom i tillverkningsprocessen.

Specifikationerna vi fastställt garanterar att nivån av spårämnen i våra rengörings- och personliga hygienprodukter är så låga som de rimligtvis kan vara. Detta garanterar att mängden spårämnen i våra produkter är ofarlig för människor och miljön.

Några av de ämnen vi får flest frågor om är ftalater, kvicksilver och 1,4-Dioxan.

Ftalater

Ftalater är en typ av kemikalier som ökar plastens flexibilitet och hållbarhet. De används vanligtvis i förpackningsmaterial, golv, kablar, resväskor, sportutrustning och medicinska apparater.

Vi använder inte ftalater vid tillverkningen av våra produkter. Dock kan väldigt små spår, som ligger långt under gränsvärdena förekomma.

I linje med vår egen omfattande standard att undvika ftalater, använder vi inte Dietylftalat (DEP), som är ett lösningsmedel som används för att blanda doftingredienser. Vi använder istället andra metoder för att blanda doftingredienser.

Vi ser alltid till att ftalater vi använder i förpackningar ligger under nivåerna som bedömts som säkra av tillsynsmyndigheter.

Kvicksilverföreningar

Kvicksilver är en silverfärgad tungmetall som är flytande vid rumstemperatur. Den har traditionellt använts i vissa länder i produkter för att göra huden ljusare. Att utsätta sig för höga koncentrationer av vissa former av kvicksilver kan leda till allergiska reaktioner, hudirritation eller skador på nervsystemet.

Vi tillsätter inga kvicksilverföreningar i våra rengörings- eller hygienartiklar. Vi kontrollerar noggrant att oundvikliga spårnivåer ligger under 1 ppm (parts per million) i råmaterialen vi använder, såsom talk. Detta är under nivåerna som bedöms som säkra av tillsynsmyndigheterna.

Vi stödjer aktiviteter i övriga branschen och tillsynsmyndigheter för att minska eller förbjuda avsiktligt bruk av kvicksilverföreningar i rengörings- och hygienprodukter.

1,4-Dioxan

Rengörings- och hygienprodukter kan innehålla små, små mängder av en förening som kallas 1,4-Dioxan. Denna förening kan bildas under tillverkningen. Spårmängder av 1,4-Dioxan förekommer även naturligt i livsmedel, såsom tomater, kaffe och tillagad kyckling.

Tillsynsmyndigheter, inklusive Food and Drug Administration (FDA), den amerikanska myndigheten som ansvarar för säkerheten i amerikansk mat och läkemedel, har fastställt att nivåerna av 1,4-Dioxan som återfinns i hygienartiklar inte är en fara för hälsan. Höga nivåer av 1,4-Dioxan kan dock vara cancerframkallande och därför är vi noga med att minimera dessa nivåer genom att införa strikta kontroller i tillverkningsprocessen.

Vi garanterar att nivåerna av 1,4-Dioxan i våra rengörings- och hygienprodukter ligger inom säkra parametrar. Under många år har vi infört en gräns på 10 ppm för våra hygienprodukter och 30 ppm för våra rengöringsprodukter. Nivåerna återspeglar de olika ingredienserna och produkttyperna.

Tillbaka till sidans topp