Hoppa till innehåll

Formaldehydgivare

Vi använder konserveringsmedel för att hålla våra rengörings- och hygienprodukter i gott skick, utan dem kan de förstöras av bakterier, jäst och mögel. Vi väljer våra konserveringsmedel noggrant och ser till att de är säkra och effektiva för de som använder våra produkter.

A person washing their hair

Vi använder inte formaldehyd som konserveringsmedel, och inte heller råmaterial som konserverats med formaldehyd, i våra produkter. Vi använder dock ’formaldehyddonatorer’, såsom dimetyl-dimetylhydantoin (även kallat ”DMDMH”) i vissa rengörings- och hygienprodukter. Formaldehyddonatorer avger låga nivåer av formaldehyd under produktens hållbarhet och skyddar den från att förstöras samtidigt som det ligger inom fastställda nivåer. Vi använder inte formaldehyddonatorer i våra hygienprodukter för småbarn

Svar på dina frågor

Svar på dina frågor

Formaldehyddonatorer används i stor utsträckning i hygienprodukter som ett säkert och effektivt konserveringsmedel. De avger en liten mängd formaldehyd under produktens hållbarhet. Detta långsamma och begränsade utsläpp håller produkterna fräscha samtidigt som det garanterar att nivåerna av formaldehyd förblir väldigt låga. Vanliga formaldehyddonatorer som används i våra produkter är DMDMH, imidazolidinyl urea, diazlidinyl urea, natriumhydroxid och metylglycinat.

Är formaldehyddonatorer säkra?

Tillsynsmyndigheter och forskare runt om i världen är överens om att nivåerna av formaldehyddonatorer som används i rengörings- och hygienprodukter är säkra. Den amerikanska oberoende Cosmetic Ingredient Review Expert Panel och Europas vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet har bägge bekräftat att formaldehyddonatorer är säkra såsom de används i kosmetiska produkter. Som med alla ingredienser vi använder i rengörings- och hygienprodukter följer vi alltid nya vetenskapliga forskningar och tillsynsmyndigheters utveckling. Om ny information blir tillgänglig gör vi en utvärdering av den. Om denna information ändrar vår tidigare riskbedömning, vidtar vi alltid åtgärder.

Är formaldehyddonatorer säkra för barn?

Precis som för vuxna är tillsynsmyndigheter och forskare runt om i världen överens om att nivåerna av formaldehyddonatorer som används i rengörings- och hygienprodukter är säkra för barn. Vi följer ständigt nya vetenskapliga rön och tillsynsmyndigheters regelverk för att garantera att vi håller jämna steg med senaste studierna och kunskapen. Trots att de är säkra att använda, använder vi inte formaldehyddonatorer i våra hygienprodukter för småbarn.

"Formaldehyddonatorer kan fortsätta att användas säkert i kosmetika på de nivåer som fastställts i säkerhetsbedömningarna av den specifika kosmetikaingrediensen.”

International Journal of Toxicology (Internationella toxokologimagasinet)
Tillbaka till sidans topp