Hoppa till innehåll

Metylisotiazolinon (MI)

Vi använder konserveringsmedel för att hålla våra rengörings- och hygienprodukter i gott skick, utan dem kan de förstöras av bakterier, jäst och mögel. Vi väljer våra konserveringsmedel noggrant och ser till att de är säkra och effektiva för de som använder våra produkter.

A person washing their hands with soap

Metylisotiazolinon (MI) är ett vanligt konserveringsmedel som används i hygienproduktsbranschen, men det finns nu farhågor om att det kan orsaka allergier hos en del personer. Vi har tagit bort MI från de flesta av våra hygienprodukter som appliceras och lämnas på huden. För produkter som sköljs av minskar vi MI-nivåerna globalt för att garantera att vi uppfyller tillsynsmyndigheternas krav.

I våra hygienprodukter anger vi på ingredienslistan om MI förekommer i produkter så att personer som är allergiska mot MI kan undvika att använda produkten. Vi kommer att fortsätta att följa den vetanskapliga utvecklingen för att se till att alla våra produkter är säkra, effektiva och till fullo uppfyller tillsynsmyndigheternas krav.

Svar på dina frågor

Vad är MI?

MI är en ren, färglös vätska som löser upp sig i vatten. Den förbättrar produktens säkerhet och hållbarhet genom att förhindra bakterie- och jästtillväxt. Utan konserveringsmedel som MI, kan produkterna börja lukta illa, ändra färg eller mögla och detta kan producera toxiner som är skadliga för hälsan.

Framkallar MI allergier?

De flesta personer som använder produkter med MI lider inte av några allergiska reaktioner. Efter att dermatologer har uttryckt farhågor om att MI kan framkalla hudallergier hos ett ökande antal individer, har vår Safety and Environmental Assurance Centre (SEAC) granskat alla relevanta kliniska data. Som ett resultat av detta tar vi gradvis bort det från våra hygienprodukter som appliceras på huden och minskar nivåerna i hygienprodukter som sköljs av.

Tillbaka till sidans topp