Hoppa till innehåll

Konserveringsmedel

Konserveringsmedel, som namnet antyder, hjälper till att hålla saker och ting fräscha. Vi använder konserveringsmedel för att hjälpa till att skydda våra produkter från bakterier, jäst och mögel. I naturen hjälper konserveringsmedel till att försvara mänskliga celler samt växt- och djurceller. På liknande sätt spelar konseveringsmedel en viktig roll för att hålla våra produkter säkra samt säkerställa en hög kvalitet. Utan konserveringsmedel kan produkterna börja lukta illa, ändra färg eller mögla.

A person rubbing cream into their hands

Vi utvärderar alla våra produkter för att välja de bästa konserveringsmedlen eller kombinationer av konserveringsmedel och tar i beaktande faktorer så som typ av produkt, hur den ska användas och var den kommer att lagras. Med hudkrämer kan vi till exempel se om fingrar som doppas upprepade gånger i krämen kommer att förstöra den.

Dessutom, för att uppfylla gällande lagar och föreskrifter, utför vi våra egna säkerhetsbedömningar och följer nya vetenskapliga forskningar. Vi inkluderar endast konserveringsmedel när de behövs och kontrollerar noggrant mängden vi använder. Detta garanterar att vi använder konserveringsmedel säkert och ansvarsfullt.

Vi vet att vissa personer föredrar att undvika vissa konserveringsmedel. Med detta i åtanke kan vi ibland utveckla produkter som inte innehåller vissa konserveringsmedel.

I följande avsnitt kan du läsa mer om konserveringsmedelsingredienser som vi ofta får frågor om: parabener, metylisotiazolinon, formaldehyddonatorer och fenoxietanol.

Svar på dina frågor

Vad är konserveringsmedel?

Konserveringsmedel, som namnet antyder, hjälper till att hålla saker och ting fräscha. Likaväl som konserveringsmedel tillverkas syntetiskt, finns de även i naturen. Blåbär, gurkor, körsbär och honung innehåller till exempel parabener, medan alla friska mänskliga, djur- och växterceller producerar och använder formaldehyd.

Vi använder konserveringsmedel för att hålla produkter säkra, effektiva och lockande - genom att skydda dem från bakterier, jäst och mögel som kan förstöra dem och göra dem osäkra.

Varför behövs konserveringsmedel?

Utan konserveringsmedel kan många produkter förstöras, minska deras effektivitet och möjligen leda till problem såsom hud- eller ögoninfektioner. Vi vet alla att mat kan förstöras. Rengörings- och hygienprodukter kan förstöras på samma sätt - särskilt när de lagras i varm, fuktig miljö, såsom badrum och kök, vilket gynnar bakteriers, jäst eller mögelsvampars tillväxt.

Konserveringsmedel hjälper oss även att göra produkter som är praktiska att använda och lagra. En produkt utan konserveringsmedel, till exempel, kan behöva förvaras i kylskåp eller kastas kort efter att den öppnats.

Varför använder Unilever olika konserveringsmedel i olika produkter?

Varje konserveringsmedel har olika egenskaper. En del konserveringsmedel fungerar bättre mot olika typer av bakterier, jäst eller och mögelsvampar än andra eller fungerar bättre med vissa kombinationer av ingredienser. När vi bestämmer vilka konserveringsmedel som ska användas tar vi hänsyn till följande frågor: Hur kommer produkten att tillverkas och transporteras? Hur är klimatet i landet där produkten säljs? Hur kommer konsumenten förmodligen att förvara produkten?

Om det är en hygienprodukt, en produkt som appliceras såsom ansiktskrämer, eller en produkt som sköljs av såsom en duschkräm? Om det är en rengöringsprodukt, vilken yta ska den användas på eller används den till att tvätta kläder för hand eller i tvättmaskin? Svaren på dessa frågor hjälper till att avgöra vilket konserveringsmedel eller kombination av konserveringsmedel som är lämpligast.

Är konserveringsmedel säkerhetsbedömda?

Ja. Konserveringsmedlen vi använder har säkerhetsbedömts - både av våra egna säkerhetsexperter och av externa myndigheter. Vi uppfyller alltid gällande nationella lagar och föreskrifter. Vi har även vår egen globala standard som garanterar att vi har ett enhetligt tillvägagångssätt för säker användning av konserveringsmedel. Vi använder lämplig mängd för att bevara produktens kvalitet och säkerhet och garanterar att alla konserveringsmedel fungerar säkert med andra ingredienser i samma produkt.

Innehåller alla produkter konserveringsmedel?

Vi använder bara konserveringsmedel när de behövs. Konserveringsmedel är ofta nödvändiga för att skydda mot bakterier, jäst och mögelsvampar. En del produkter behöver dock inga konserveringsmedel eftersom deras ingredienser, förpackning eller avsedda användning förhindrar förorening. Dessa kallas ofta för ’själv-bevarande’.

Vi vet att vissa personer vill undvika vissa konserveringsmedel. Med detta i åtanke kan vi även utveckla produkter som inte innehåller vissa konserveringsmedel.

Tillbaka till sidans topp