Hoppa till innehåll

Natriumlauretsulfat (SLES) och natriumlaurylsulfat (SLS)

Att ta bort smuts från kläder, disk eller vår hud är en viktig del av vardagen. Många produkter, från tvålar och tandkrämer till tvättmedel, löddrar när de används för att frigöra reningsaktionen.

People washing their dishes

Ingredienserna som hjälper till med detta kallas ytaktiva ämnen. När de används med vatten skummar de och ger en produkt möjligheten att ta bort smuts. Två ytaktiva ämnen som hjälper produkten att rengöra på detta sätt kallas natriumlauretsulfat (SLES) och natriumdodecylsulfat (SLS).

SLES och SLS har ett utmärkt säkerhetsbetyg och har använts i många år. Förlängd kontakt på huden med koncentrerad SLES eller SLS kan dock orsaka irritation. Vi är därför väldigt noggranna när vi formulerar våra produkter att minska eventuell hudirritation men fortfarande kunna leverera en god rengöringseffekt.

Svar på dina frågor

Är produkter som innehåller SLES och SLS säkra att använda?

SLES och SLS säkerhet har stått i centrum för många vetenskapliga studier. Resultaten visar att den oro som framförts av en del personer som binder dem till cancer är ogrundad. De listor listor på cancerframkallande ämnen som gjorts av respekterade organisationer såsom Världshälsoorganisationen, International Agency for the Research of Cancer eller EU inkluderar inte SLES eller SLS.

Vetenskapliga prövningar från oberoende amerikanska Cosmetic Ingredient Review (CIR) expertpanel menar att SLES och SLS säkert kan användas i kosmetika och hygienprodukter. De har även granskats som en del av Human and Environmental Risk Assessment (HERA)-initiativet om ingredienser i europeiska hushållsrengöringsprodukter. HERA, som ger opartisk, transparent och vetenskapsbedömd säkerhetsinformation. HERA drog slutsatsen att de är säkra och det finns ingen orsak till oro för konsumentbruk.

Är SLES och SLS säkra för miljön?

SLS och SLES bryts snabbt och helt och hållet ned biologiskt. Våra miljöbedömningar, som tar hänsyn till dess globala spridning och användning, visar att det inte finns några farhågor gällande dagens användningsnivåer.

Tillbaka till sidans topp