Hoppa till innehåll

Triklosan och triklokarban

Antibakteriella ingredienser används i tandkrämer, munvatten, tvålar, deodoranter och städprodukter och bidrar till en frisk kropp och ett rent hem.

A child showing soap on his hands

Två antibakteriella ingredienser som ofta omtalas är triklosan och triklokarban. Vi har använt dem i många år på grund av deras häslo- och hygienförmåner och vi är förvissade om att de är säkra. För att svara på konsumenters oro har vi dock identifierat alternativa säkra och effektiva ingredienser. 2015 slutade vi att tillverka hudvårds- och hudrengöringsprodutker med triklosan och i slutet av 2017 har vi som mål att sluta använda triklosan och triklobaran helt och hållet. Vi har, i stort sett, uppnått detta mål. Våra tvålar, handtvätt och badvätskor innehåller varken triklosan eller triklobaran. Några få produkter innehåller det men de kommer att tas bort helt och hållet under 2018. Vi ersätter triklosan och triklokarban med en rad alternativ, inklusive naturliga och naturinspirerade antibakteriella ingredienser.

Svar på dina frågor

Vad är triklosan och triklokarban?

Triklosan och triklokarban har använts i rengörings- och hygienprodukter i många år. De två ingredienserna har väldigt liknande egenskaper, även om var och en verkar bättre i olika typer av produkter. Triklosan, till exempel, används oftare i flytande tvålar, medan triklokarban används i vanliga tvålar. I tandkrämer och munvatten hjälper triklosan till att bekämpa plackbaciller, som är orsaken till många munhälsoproblem.

Är triklosan och triklokarban säkra?

Triklosan och triklokarban har förklarats säkra för konsumentbruk av expertorganisationer världen över, inklusive Europa vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS) och amerikanska Cosmetic Ingredient Review Panel (CIR). Dessutom granskar Unilevers Safety and Environmental Assurance Centre (SEAC) ständigt de senaste vetenskapliga rönen, vilket försäkrar oss att både triklosan och triklokarban används säkert i våra produkter. SEAC granskar även nivåerna av triklosan och triklokarban i miljön och vi är säkra på att vårt bruk av dessa ingredienser är miljövänligt.

Om ni tror att triklosan och triklokarban är säkra, varför avlägsnar ni dem gradvist?

Vi är medvetna om att en del personer är oroliga för den möjliga inverkan som triklosan och triklokarban kan ha på individer eller miljön och föredrar att använda andra sätt för att leverera hygienfördelar. Då vi har identifierat säkra och effektiva alternativ har vi kunnat tillfredsställa konsumenters önskemål och gradvist avlägsnat dessa två ingredienser.

Orsakar triklosan och triklokarban resistens mot antibiotika?

En del forskare har uttryckt oro för att produkter som innehåller triklosan och triklokarban kan orsaka resistens mot antibiotika. Dessa farhågor kommer dock från studier som inte återspeglar hur människor använder produkterna. I hemmiljöer finns det inga belägg för att våra produkter äventyrar effektiviteten eller ökar risken för resistens mot antibiotika. Expertorganisationer, inklusive EU: s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet, har bedömt säkerheten för triklosan och triklokarban utan att hitta någon grund för personer att sluta använda produkter som innehåller dessa ingredienser.

Hur kan jag veta om en Unilever-produkt innehåller triklosan och triklokarban?

Hygienprodukter som innehåller triklosan eller triklokarban anger det på förpackningen. År 2017 kommer inte någon av våra produkter att innehålla triklosan eller triklokarban. Våra hudvårds- och hudrengöringsprodukter är fria från triklosan och triklokarban sedan slutet av 2015. Vi kommer att ersätta dem med en rad alternativ, inklusive naturliga och naturinspirerade antibakteriella ingredienser.

"Användandet av triklosan till en koncentration på max 0,3 % i tandkräm. handtvål, duschtvål, deostick anses som säkert. också triklosan i ansiktspuder, concealers upp till denna nivå anses som säkert.”

Europeiska vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet
Tillbaka till sidans topp